Logo conciergenodig.nl

Werkzaamheden van een conciërge

Wat zijn de taken van een conciërge?

Wat zijn de werkzaamheden van een conciërge?

Een conciërge is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en maakt deel uit van de facilitaire dienst. Hierin kan onderscheid gemaakt worden in diverse werkzaamheden. Wat deze werkzaamheden zijn lees je hier. 

Conciërge die binnenkomt

1. Onderhoudswerkzaamheden

Een conciërge signaleert noodzakelijk (door derden) te verrichten onderhoud en meldt dit bij de hoofdconciërge/leidinggevende. Hij/zij verleent ondersteuning bij technische werkzaamheden en voert indien nodig kleine reparaties zelfstandig uit. Hij/zij verhelpt eenvoudige storingen aan huishoudelijke apparatuur, hulpmiddelen en verlichting voor zover daar geen specifieke kennis voor nodig is. Hij/zij draagt zorg voor verwarming, bijvoorbeeld het ontluchten en het bijvullen met water indien nodig.

2. Toezicht houden

Een conciërge houdt toezicht op de leerlingen voor -, tijdens en na schooltijd en draagt hiertoe bij aan een veilig schoolklimaat. Hij/zij houdt een absentielijst bij, voert indien nodig gesprekken met betreffende leerlingen en ondersteunt hiermee de leerkrachten. Ook wordt van een conciërge verwacht dat hij/zij over goede sociale en pedagogische vaardigheden beschikt, zodat hij/zij in staat is in te grijpen bij ruzies tussen leerlingen. Hij/zij verleent eerste hulp bij ongelukken en/of schakelt zo snel mogelijk bevoegde personen in.

schoolconciërge

3. Ondersteuning van administratie, post en beveiliging

Een conciërge signaleert noodzakelijk (door derden) te verrichten onderhoud en meldt dit bij de hoofdconciërge/leidinggevende. Hij/zij verleent ondersteuning bij technische werkzaamheden en voert indien nodig kleine reparaties zelfstandig uit. Hij/zij verhelpt eenvoudige storingen aan huishoudelijke apparatuur, hulpmiddelen en verlichting voor zover daar geen specifieke kennis voor nodig is. Hij/zij draagt zorg voor verwarming, bijvoorbeeld het ontluchten en het bijvullen met water indien nodig.

4. Zorg en verzorgen van huishoudelijke diensten

Een conciërge draagt zorg voor een opgeruimd schoolgebouw(en) en terreinen rondom de school. Hij/zij zorgt voor afvoer van het huisvuil. Hij/zij zorgt voor het bijvullen van toiletpapier, zeep en handdoeken. Hij/zij draagt zorg voor het wassen van handdoeken, theedoeken en schoonmaakdoekjes.

5. Voorraadbeheer

’s Winters houdt hij/zij de toegangen ijs-en sneeuwvrij. Hij/zij draagt zorg voor het functioneren van de keukendiensten. Hij/zij zorgt voor voldoende voorraad van huishoudelijke- en sanitaire producten, als ook gereedschap en papierbenodigdheden. Tijdens informatieavonden, open dagen, voorstellingen etc. zorgt hij/zij voor een goed ingerichte openbare ruimte t.b.v. de activiteit, die gaat plaatsvinden.